Welmoed Vlieger

Filosoof, columnist, spreker
‘Van zichzelf uitgaan, maar niet naar zichzelf toe streven’
Deze uitspraak is volgens Martin Buber de kern van de ontmoeting. ‘Zichzelf zijn, maar niet met zichzelf bezig zijn’, zo kan de ander oplichten. Zo ben ik bij u. Vanuit die invalshoek duidt Welmoed Vlieger graag het thema van VERUS 2019. Vlieger schopte als puber en domineesdochter tegen alle heilige huisjes aan, maar Eckhart, Buber en andere filosofen zorgden voor inspiratie en richting in haar leven.