School als oefenplaats om te leren voor het leven

Ronald Schaefer
Keuzeprogramma
11:15 - 12:15
Podium 7 BG

Schoolleiders voor de toekomst is een beweging met de volgende missie:

“Samen met alle schoolleiders in Nederland wil Schoolleiders voor de Toekomst landelijk een mindshift creëren ten behoeve van een nieuw ecosysteem voor educatie. Schoolleiders voor de Toekomst wil de omslag maken van het organiseren van het doceren naar het faciliteren van het leren van kinderen. De school wordt zo een oefenplaats om het leren voor het leven van vandaag en morgen te laten plaatsvinden. Kinderen worden hier uitgenodigd om richting te geven aan hun eigen toekomst."

Elkaar zien betekent meer dan werken aan cognitieve ontwikkelingen. De schoolleiders die zich verbinden met schoolleiders voor de toekomst zien de verschuiving van inhoud naar persoonsvorming en leren in een sociale context. Daarom is het voor een school zo belangrijk een ontmoetingsplek te zijn waar geleerd wordt voor het leven. Vandaar de oefenplaats om te leren voor het leven. Binnen het Nederlandse onderwijs zijn legio voorbeelden van deze beweging.

Het doel van dit keuzeprogramma is de kracht van de beweging breed zichtbaar maken en vervolgens met elkaar nadenken hoe de beweging te versterken is.

Doel en opbrengst van schoolleiders voor de toekomst
Inmiddels hebben meer dan 200 schoolleiders zich verbonden met de beweging. Doel is te zien wie de leerling is, hierop aan te sluiten en de leerling vanuit verbinding te begeleiden. Vragen als welke good practices heb jij, wat doe je ervoor om te zorgen dat verbinding kan ontstaan, welke obstakels zie je en hoe kunnen we verbinden om meer onderwijs in verbinding met  elkaar vorm te geven? Meer informatie op www.schoolleidersvoordetoekomst.nl. Opbrengst: Verbinding met schoolleiders die werken aan  het idee De school als oefenplaats om het leren voor het leven van vandaag en morgen en ideeën om direct mee aan de slag te kunnen.

Wie

  • Ronald Schaefer, plv. rector Corlaer College Nijkerk